Cookie beleid BSM

De website van BSM is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sv BSM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • De website (www. svBSM.nl) of de officiële social media pagina’s van sv BSM bezoekt;
 • zich aanmeldt als lid;
 • zich aan onze club verbindt als vrijwilliger;
 • ouder en/of verzorger bent van een lid;
 • sponsor, business partner en/of genodigde bent van sponsorbijeenkomsten;
 • onze nieuwsbrieven ontvangt;
 • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • door sv BSM als omwonende van de club wordt aangemerkt.


Wij kunnen hierbij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht
 • bankrekeningnummer
 • lidnummers van bond en scheidsrechterkaart
 • pasfoto
 • team foto
 • gegevens over afspraken en voorkeuren 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • sv BSM nieuwsbrieven te verzenden of informatie te verstrekken;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • de website te optimaliseren;
 • administratieve doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens van medewerkers
Om uitvoering te geven aan de (arbeids)relatie met medewerkers kunnen wij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht
 • bankrekeningnummer
 • beroep
 • lidnummers van bond en scheidsrechter kaart
 • team foto
 • pasfoto
 • gegevens over afspraken en voorkeuren
 • salarisgegevens
 • kopie identificatie
 • BSN nummer
 • bankgegevens
 • verklaring omtrent gedrag


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van bijvoorbeeld een derde partij voor:

 • De ondersteuning van onze administraties en competities met behulp van Sportlink;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is (rechtsgrond):

 • Het lidmaatschap van sv BSM;
 • Uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden voor sv BSM;
 • Een sponsor- of zakelijke overeenkomst;
 • De arbeidsovereenkomst;
 • Voldoen aan een wettelijke plicht.


Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft sv BSM graag de mogelijkheid om de geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat met het aanhouden van de eerder aangeleverde persoonsgegevens.


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de sv BSM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij sv BSM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal sv BSM deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van sv BSM hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens
sv BSM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Mi
nderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Beeldrecht
Tijdens trainingen, wedstrijden en sport gerelateerde activiteiten bij sv BSM worden regelmatig beelden gemaakt en/of opgenomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van sv BSM, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of via social media van sv BSM verschijnen. Indien hiertegen bezwaar bestaat dient dit via [email protected]  kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website en/of app ten behoeve van teamidentificatie.


Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van sv BSM. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Sv BSM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Wijziging van het privacy beleid
sv BSM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. sv BSM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de sv BSM er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.


Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of sv BSM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via email [email protected] .


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!