Contributies - BSM

Sponsors

Contributies

Contributies SV BSM seizoen 2022/2023 

Hieronder vind je per afdeling de contributies voor spelende leden die gelden voor het speelseizoen.

Seizoen afdeling voetbal: 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023
Seizoen afdeling biljart: 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023

De peildatum van de KNVB voor het bepalen van de leeftijdscategorie voor het seizoen 22/23 is 1 januari 2022. 

VOETBAL
CATEGORIE CONTRIBUTIE 22-23 LEEFTIJD/OPMERKING
Jeugd (VELD) € 124,00 0 t/m 5 jaar
Jeugd (VELD) € 170,00 6 t/m 7 jaar
Jeugd (VELD) € 176,00 8 t/m 9 jaar
Jeugd (VELD) € 183,00 10 t/m 11 jaar
Jeugd (VELD) € 189,00 12 t/m 13 jaar
Jeugd (VELD) € 202,00 14 t/m 15 jaar
Jeugd (VELD) € 215,00 16 t/m 17 jaar
Senioren (VELD) € 258,00 18 jaar en ouder
Senioren (ZAAL) € 206,00 18 jaar en ouder
Senioren (VELD en ZAAL) € 348,00 18 jaar en ouder
Niet spelend lid zonder spelerspas € 53,00  
BILJART
CATEGORIE CONTRIBUTIE 22-23 LEEFTIJD/OPMERKING
50plus & senior € 86,00  
Niet spelend lid € 53,00  

 
Wijze van betaling

Contributies worden per automatische incasso afgeschreven. Hiervoor heb je bij de aanmelding een machtiging afgegeven. Mocht het niet mogelijk blijken om tot incasso over te gaan en er ook na aanmaning geen contributie betaald wordt, dan kan dat leiden tot boetes, schorsing en zelfs tot royement van je lidmaatschap! (zie hieronder). 
Als er dringende omstandigheden bestaan, waardoor je niet tijdig kunt betalen, dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de afdeling waar je speelt. Hij of zij kan bepalen of er in jouw geval een betalingsregeling mogelijk is. 

Inning en betaling in termijnen 
Bedragen vanaf € 100,- worden in 2 keer geïncasseerd (peildatum lidmaatschap 15 juli voor voetbal en biljart. Bij de bedragen onder de € 100,- wordt het bedrag in één keer afgeschreven. 

Incassodata en boete bij te laat betalen 
Voetbal en biljart 1 augustus (en 1 september indien het te incasseren bedrag hoger is dan € 100,-). Bij latere aanmelding na peildatum, wordt per eerste van de op de aanmelding volgende maand de contributie in 1 keer geïncasseerd. 

Ondanks een afgegeven machtiging voor de inning van contributie kan het toch voorkomen dat de inning niet lukt (bijvoorbeeld omdat het saldo te laag is). In dat geval volgt er eerst een melding de gegevens te controleren en gelegenheid deze te wijzigen. Voldoe je hier niet aan dan volgt een herinnering en een boete. 

Herinneringen bij niet tijdig betalen van de contributie:
1e herinnering:  Bij de eerste herinnering wordt het contributie bedrag verhoogd met € 10,- boete , te betalen voor de in de herinnering aangegeven datum. Indien je dan nog steeds niet betaald hebt volgt een tweede herinnering. 

2e herinnering:  Bij de tweede herinnering wordt het contributie bedrag verhoogd met € 25,- boete, als na de tweede de contributie nog niet betaald is, wordt de verdere afhandeling uit handen gegeven aan een incassobureau, waarbij de kosten voor het incassobureau voor rekening zijn van het lid. Wie dan nog in verzuim blijft komt in aanmerking voor royement.

Er zijn een aantal mogelijkheden om voor vermindering van contributie in aanmerking te komen:

  1. Als uw kind graag wil sporten maar uw budget niet toereikend is, dan kan een intermediair (juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of bij het sociaal wijkteam) hij / zij een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt SV BSM een factuurverzoek van Jeugdsportfonds Noord-Holland of Zuid-Holland afhankelijk van uw woonplaats.
  2. Een aantal ziektekostenverzekeringen bieden de mogelijkheid om een gedeelte van de contributie vergoed te kunnen krijgen. Bij een aantal maatschappijen bedraagt dat € 50,00 per kind, zoals bij Zorg en Zekerheid voor uw kinderen tot 18 jaar als u de AV-GeZZin heeft.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij geen uitvoering behoeven te geven aan ons verenigingsbeleid: Niet betalen = Niet trainen en Niet spelen ! Graag rekenen wij op ieders medewerking, zodat wij ook dit jaar weer kunnen constateren dat de moraal van contributiebetaling bij SV BSM uitstekend is. 

Een heel prettig seizoen toegewenst !

CONTACT CONTRIBUTIE INNING
Naam Telefoon e-mail
Chantal Hortensius 06-14740715 contributie@svbsm.nl

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!