Sponsors

Coronaprotocol

CORONA PROTOCOL s.v. BSM 29 september 2020

Algemeen

Dit protocol gaat in per 29 september 2020.

Algemeen Binnen onze sportcomplex volgen wij de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus (COVID-19) tegen te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we veilig bezoekers kunnen ontvangen.

Dit protocol is geldig totdat er vanuit de overheid andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol (zie versiedatum) voldoet of dat er een aanpassing nodig is. Hierbij worden de richtlijnen en/of noodverordeningen uitgevaardigd door de Gemeente Bloemendaal en/of de Veiligheidsregio Kennemerland en/of de KNVB en/of KNBB en/of KNBSB meegenomen.

Wanneer het protocol wordt aangepast zal deze opnieuw verspreid worden aan alle betrokkenen.

Ieder van ons kan zelf bijdragen aan het in toom houden van het coronavirus. Door de maatregelen op te volgen, door afstand te bewaren tot mensen die niet tot het eigen gezin behoren, te niezen in de elleboog, handen regelmatig te wassen en door thuis te blijven bij gezondheidsklachten.

Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de maatregelen en zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur van s.v. BSM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van dit protocol.

 

Algemene richtlijnen per 1 juli 2020

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten;

 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen.
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • was je handen met water en zeep of met een desinfecterende handgel voor het bezoek sportlocatie en/of kantine s.v. BSM.
 • vermijd het aanraken van je gezicht.
 • schud geen handen.
 • Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.

 

Op en rond de velden

 • Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen en wedstrijden). Vrijwilligers met een ondersteunende taak en scheidsrechters worden wel toegelaten. Rij-ouders van jeugd t/m 19 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en worden toegelaten.
 • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.
 • Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.
 • In geval van 18 jaar en ouder moet ook in de dug-out 1,5 meter afstand worden gehouden. Dit betekent dat in de dug-out slechts 3 zitplaatsen beschikbaar zijn; indien nodig worden stoelen bijgeplaatst naast de dug-out.

 

Kleedkamers

 • Kleedkamers zijn toegankelijk.
 • Het streven is zowel bij wedstrijden als trainingen per team van spelers vanaf 18 jaar 2 kleedkamers beschikbaar te stellen. Daarmee kan de 1,5 meter afstand worden gewaarborgd.
 • Als er geen 2 kleedkamers per team beschikbaar zijn, zal het omkleden in blokken van 7 personen moeten gebeuren.
 • Het vorenstaande geldt eveneens voor het gebruik van de doucheruimten.
 • s.v. BSM adviseert echter zoveel als mogelijk thuis om te kleden en zeker in geval voor trainingen in sportkleding naar de club te komen.


Kantine

 • De kantine is tot nader order gesloten.

Toiletten

 • Deze zijn beneden in gebruik. Voorkom teveel mensen tegelijk in de toiletruimte en vorm zo nodig een wachtrij buiten de toiletruimte en houd rekening met 1,5 meter afstand.


Vervoer naar uitwedstrijden

 • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan. Mondkapjes dient men zelf te faciliteren.


Biljartruimte

 • De biljartruimte is tot nader order gesloten.

Bezoekersregistratie
Wij zijn vanwege overheidsvoorschriften verplicht om voor uw bezoek aan onze vereniging een gezondheidscheck te doen en uw contactgegevens te registreren voor een mogelijk bron- en contactonderzoek middels een registratieformulier. Dit formulier is ook te vinden door met de camera van de mobiele telefoon de QR code die op de club hangt te scannen.

Het Hoofdbestuur s.v. BSM


Coronaprotocol BSM afdeling voetbal

 • BSM weet welke teams aanwezig zijn op het complex.
 • BSM zal bij de start & het eind van de trainingen en wedstrijden iemand hebben staan bij de “ingangen / uitgangen”.
 • Op het complex zullen de looproutes staan, volg deze alstublieft. Zie het looproute schema.
 • Training of spelen op veld 1
  • naar binnen via de hoofdingang.
  • naar buiten via het hek ter hoogte van de middellijn.
 • Training of spelen op veld 2
  • Loop heen langs de sporthal.
  • Loop terug langs het hek van het trainingsveld.
 • Trainingsveld
  • Geef elkaar ruimte bij het betreden of verlaten van het veld.
 • Ouders dienen hun kinderen te brengen of halen binnen bepaalde tijd.
 • aankomst 5 minuten voor de training of wedstrijd en binnen 5 minuten na de training of wedstrijd ophalen.
 • Ook voor kinderen die op eigen gelegenheid komen gelden deze tijdsblokken.
 • Daarnaast zullen er breng en haal zones worden gecreëerd. Zie looproute schema.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • De kinderen nemen als nodig een bidon mee om uit te drinken, maar deze dient duidelijk voorzien te zijn van hun naam en wordt thuis al gevuld.
 • Handschoentjes, papieren doekje en desinfectans zijn aanwezig voor de trainers.
 • Op wedstrijddagen wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat limonade klaar gezet.
 • Per team van BSM mogen er maximaal 3 begeleiders mee. Dit geldt ook voor de tegenstander, meldt dit vooraf.
  • Dit geldt voor de mini’s tot en met de Jo19.
  • Voor zowel thuis als uit wedstrijden.
 • Voor alle teams geldt, dat het aantal; sporters en begeleiders niet groter is dan noodzakelijk voor de beoefening van de sportactiviteit. Geblesseerde spelers worden beschouwd als publiek en hebben derhalve geen toegang tot training/wedstrijden.
 • Worden de regels herhaaldelijk overtreden of aanwijzing niet opgevolgd, behoudt BSM zich het recht voor een speler  / ouder en in he ergste geval een team de toegang tot het complex te ontzeggen.

 

Voor spelers afdeling voetbal

 • Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. 
 • Reis zoveel mogelijk alleen en op eigen gelegenheid of kom met één persoon uit jouw huishouden. 
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van je trainer, een bestuurslid of een vrijwilliger (geel hesje).
 • Neem (als nodig) je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en schrijf duidelijk je naam erop.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 


0001_63.jpg

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Lees de nieuwe afspraken goed.
 • Minimaal 1 trainer / leider per team draagt een geel hesje.
 • Wijs ouders op een mondkapjesplicht als zij kinderen in hun auto hebben van buiten hun gezin;
 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie; 
 • Bereid je training goed voor.
 • Maak als leider duidelijke afspraken over waar de kinderen naar toe moeten met thuis en uit wedstrijden.
  • Als je op veld 2 speelt, laat de spelers rechtstreeks naar het veld gaan.
  • Spreek met de jongste jeugd een duidelijk herkenbare plek af.
  • Zorg dat er zo min mogelijk ophopingen zijn bij het toegangshek.
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
 • Maak voor iedere training de (gedrags)regels duidelijk aan de spelers; 
 • Wijs kinderen op het belang van handen thuis wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze anders erop aan; 
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 • Laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken volgens de looplijnen en specifieke uitgangen. Begeleid de kinderen de juiste kant op en attendeer op de richtlijnen. 
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is
 • Er is maar 1 trainer in het Materiaalhok, spelers zijn niet toegestaan.
 • Beschermingsmiddelen en EHBO materialen liggen in het wedstrijdsecretariaat
 • Stem het vervoer naar uitwedstrijden per team goed af. Houdt rekening met elkaar wensen.

 

Voor ouders en verzorgers afdeling voetbal

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • breng je kind(eren) alleen naar BSM wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat; 
 • Om besmetting te voorkomen moeten we voorkomen dat volwassenen elkaar ontmoeten op en rond de club. Laat je kinderen daarom zoveel mogelijk zelfstandig, per fiets, naar de club komen. Als het niet anders kan, zet ze dan af op de drop- en go-zone die is ingericht voor het veld waarop ze trainen.
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
 • als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie. 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie; 
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op bij de aangeduide fiets- en dropzones. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Wees op tijd!

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!