Sponsors

INFO TRAINERS/LEIDERS

Welkom bij BSM-Voetbal!

Wij zijn als Jeugdcommissie uiteraard heel blij dat je binnen BSM de rol van Jeugdleider/Trainer op je wilt nemen. Om je wegwijs te maken binnen onze mooie vereniging hebben wij dit document opgesteld waarin je informatie vindt over het reilen en zeilen binnen BSM. Mocht je naar aanleiding van dit document vragen hebben, schroom dan niet om contact met de Jeugdcommissie op te nemen via jeugdbestuurbsm@gmail.com, of om iemand van de Jeugdcommissie persoonlijk te benaderen.

 

Hoe is het jeugdvoetbal binnen BSM georganiseerd?

In 2017 heeft binnen BSM een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers de Jeugdcommissie versterkt. Deze commissie bestaat uit  vrijwilligers (voor leden zie www.svbsm.nl), die hun steentje willen bijdragen aan het mogelijk maken van het jeugdvoetbal binnen BSM. De Jeugdcommissie houdt zich onder andere bezig met het indelen van teams, het maken van trainingsschema’s, het aansturen van de Technisch Jeugdcoördinator, het beheer van materialen en het organiseren van toernooien en overige activiteiten. De voorzitter van de Jeugdcommissie is tevens lid van het Voetbalbestuur van BSM.

De Algemeen Coördinator Jeugdvoetbal zorgt vanuit de Jeugdcommissie voor de communicatie richting de teams. Dit kan direct richting trainers/ leiders en ouders, maar er zijn ook coördinatoren per leeftijdscategorie die hier een rol in spelen voor het geval het team-overschrijdende zaken betreft. Een actueel overzicht van de coördinatoren staat vermeld op de website. Geef ajb je telefoonnummer en e-mailadres door aan de Algemeen Coördinator (coordinatorjeugd.voetbal@svbsm.nl), zodat je toegevoegd kan worden aan de BSM Leiders/ Trainers WhatsApp-groep en er relevante info per e-mail gestuurd kan worden.

De Technisch Jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het voetbaltechnische beleid voor Jeugdvoetbal binnen BSM. Je zult hem regelmatig op het trainingsveld, of langs de lijn tegenkomen. Hij is beschikbaar om te ondersteunen bij het voorbereiden van trainingen en organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten om het beleid toe te lichten en het niveau van trainingen op een hoger plan te krijgen.

Wat is handig om te weten als (beginnend) leider/ trainer?

Het streven van de Jeugdcommissie is om jaarlijks voor aanvang van de zomervakantie de teamindeling, inclusief de bezetting van leiders/ trainers en het trainingsschema zo veel mogelijk compleet te hebben. Via de Algemeen Coördinator ontvang je voorafgaand aan het nieuwe seizoen de namenlijst inclusief contactgegevens. Het meest praktisch is om een WhatsApp-groep met de ouders/ spelers van jouw team aan te maken om iedereen te informeren. Het wedstrijdprogramma van je team vind je terug in de app Voetbal.nl of op de website van BSM (www.svbsm.nl). Tevens vind je hier alle informatie die het voetbal en onze club aangaan, zoals contactgegevens, afgelastingen en bijvoorbeeld een link met ‘lid worden’.

Verder ontvang je een sleutel van het materiaalhok. Deze sleutel past tevens op de hoofddeur naar de kleedkamers en de deur van het wedstrijdsecretariaat. In het materiaalhok tref je de locker aan die aan jouw team is toebedeeld. Deze locker is afgesloten met een hangslotje waarvan jij de code krijgt. Als je de locker opent tref je daar hesjes aan voor de training en een sleutel voor de trainingsballen. In deze ruimte kun je ook alles vinden om je training uit te zetten. Alles wat er met de training gebruikt wordt zoals doeltjes en pionnen dient na de training weer op dezelfde plek terug geplaatst te worden. Overgooiers kunnen aan de waslijnen in het materiaalhok opgehangen worden indien deze nat zijn. We verzoeken je om deze ruimtes netjes te houden en af te sluiten.

Op de wedstrijddagen is er in principe bezetting op het wedstrijdsecretariaat. Indien er weinig wedstrijden zijn kan het voorkomen dat je als team benaderd wordt om zelf de kleedkamers en andere zaken rondom je wedstrijd te organiseren. Schroom niet om hulp te vragen bij de ouders/ verzorgers van de kinderen in je team. Zorg ervoor dat alles weer netjes op zijn plek terugkomt en dat naderhand alles wordt afgesloten.

De wedstrijdkleding (shirt, broek, sokken) wordt vanuit BSM geregeld, zie ook kledingreglement in de bijlage. De kleding moet worden gewassen door (de ouders van) de spelers. Als tip kun je bij de jongens/meisjes t/m onder 12 per wedstrijd een andere aanvoerder aanwijzen die dan ook de shirtjes mee neemt en een wedstrijdverslag schrijft voor de site van BSM. Tevens ontvangt iedere leider/ trainer een BSM-trainingspak en krijgt ieder team een aantal ballen in bruikleen om te gebruiken tijdens de warming-up. Deze kan je als leider gedurende het seizoen bij je houden.

 

Waar kunnen wij jou bij helpen?

De Jeugdcommissie en Technisch Jeugdcoördinator kunnen indien nodig ondersteunen bij de volgende zaken:

-        Het voorbereiden van trainingen
mocht je ondersteuning wensen bij het voorbereiden van trainingen dan kan je contact op nemen met de Technisch Jeugdcoördinator. Daarnaast kan je gebruik maken van de KNVB Rinus-app, waarin diverse trainingsvormen voor verschillende leeftijdscategorieën zijn terug te vinden. Verder wordt een aantal keer per jaar een train-de-trainer-avond georganiseerd waarbij je inzicht krijgt in de wijze waarop andere trainers hun trainingen organiseren. Tevens krijg je tips om mee te nemen voor het coachen van de spelers(-ters)

-        Het verplaatsen van wedstrijden
Neem eerst zelf (tijdig) contact op met de leider van de tegenstander indien je een wedstrijd wilt verplaatsen naar een andere datum. Gelieve de nieuw overeengekomen speeldatum en tijd daarna af te stemmen met het wedstrijdsecretariaat (i.v.m. beschikbaarheid velden) via wedstrijdsecretariaat.voetbal@svbsm.nl indien dit een thuiswedstrijd betreft. Vervolgens zal het wedstrijdsecretariaat de KNVB informeren over de gewijzigde speeldatum. Voor een uitwedstrijd dient het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander, via de tegenstander, benaderd te worden

-        Het wijzigen van de aanvangstijd van een wedstrijd
Dit dient in overleg gedaan te worden met de veld- en kleedkamer indeler (Frank Weijers tel: 0628940848/ frankenstijn13@hotmail.com). Minimaal twee weken van te voren aangeven svp.

-        Aanvullen van teams met spelers uit andere teams
Als je incidenteel spelers tekort komt voor een wedstrijd regel dan met andere leiders binnen BSM of zij jou kunnen helpen. In de app van Voetbal.nl kun je alle teams zien en kun je ook de wedstrijdtijden bekijken. Daar zie je snel genoeg bij wie je hulp kunt vragen. Kom je er niet uit dan schakel je de coördinator van jouw leeftijdscategorie in (zie website). Bij structurele problemen met de beschikbaarheid van spelers kan je contact opnemen met de Jeugdcommissie en gaan we gezamenlijk op zoek naar oplossing

-        Deelname aan toernooien
Tijdens de winterstop wordt standaard door de Jeugdcommissie voor alle teams het kersttoernooi (zaal) en het ouder/ kind-oliebollentoernooi (veld) georganiseerd. Daarnaast kunnen teams gedurende en na het seizoen deelnemen aan toernooien.

-        Bardienst
Per team zijn de leiders (max. twee personen) vrijgesteld van bardienst.

-        Huldigingen
Jaarlijks zet de Jeugdcommissie alle kampioenen in het zonnetje. Tevens kunnen teams die kampioen zijn geworden zich bij de Jeugdcommissie aanmelden voor de gemeentelijke huldiging in Openluchttheater Caprera te Bloemendaal.

-       Wedstrijden op trainingsdagen
Dit kan voorkomen, zowel vriendschappelijk als competitie. In dat geval gaan deze wedstrijden voor op de training en wijk je uit naar het trainingsveld of als deze vol is naar veld 2. Houd het wedstrijdschema dus goed in de gaten, in principe zal dit ook in de Leiders/ Trainers-app komen te staan.

 

Wat vragen wij aan de trainers/ leiders om zelf te regelen?

Uiteraard is de Jeugdcommissie te allen tijde bereid om te ondersteunen, maar we verwachten dat trainers/ leiders de volgende zaken zelf regelen:

-        Het materiaal voor trainingen klaarzetten en het verzorgen van trainingen
De Jeugdcommissie ziet graag dat trainingen worden verzorgd volgens de BSM-doelstellingen, zodat bij een overgang naar een volgende leeftijdscategorie geen grote veranderingen optreden voor de spelers. Voor ondersteuning/ uitleg kan je contact opnemen met de Technisch Jeugdcoördinator.
Voorafgaand en na afloop van de training dien je zelf de oefeningen uit te zetten en na de training weer terug te plaatsen, tenzij er in overleg met de volgende trainer is afgesproken dat het kan blijven staan

-        Het bijwonen van train-de-trainer-avonden
Om een standaard trainingsmethode in alle teams te brengen organiseren wij binnen BSM een aantal keer per seizoen een train-de-trainer avond. Wij willen graag dat de trainers/leiders daarbij aanwezig zijn. Hierbij geeft een leider/trainer van een team een korte demo over de trainingswijze aan de andere aanwezigen. Het is ook een leuke mogelijkheid om met andere trainers van gedachten te wisselen

-        Het bijwonen van een scheidsrechtersavond
BSM organiseert één à twee keer per jaar een scheidsrechteravond voor leiders en ouders die (af en toe) wedstrijden fluiten. Hierin wordt een aantal belangrijke zaken/tips besproken. Er volgt geen examen….dus geen vrees

-        Het regelen van invallers en het maken van opstellingen
Bij afmeldingen dien je in eerste instantie zelf voor vervanging te verzorgen. Dit kun je doen door te kijken welk team jou van dienst kan zijn. Ook kun je via de leiders-app een beroep doen op je collega-leiders. Bij de opstelling is het uitgangspunt dat elke speler evenveel speeltijd krijgt. Voetbal is een teamsport waarbij binnen BSM het plezier voorop staat

-        Het uitzetten van het speelveld bij thuiswedstrijden
Dit bestaat uit de goals plaatsen en eventueel het veld aanpassen met hoedjes. Een overzicht van de indeling per leeftijdscategorie zie je in de bijlage. Graag na de wedstrijd alles weer opruimen, tenzij er na jullie op eenzelfde veld gespeeld wordt

-        Het regelen van een scheidsrechter 
Je regelt zelf een scheidsrechter voor een thuiswedstrijd. Bij hoge uitzondering kan je een verzoek bij de Jeugdcommissie neerleggen om iemand uit de scheidsrechterspoule vragen. Scheidsrechterfluit, wedstrijdbal en horloge kun je bij het wedstrijdsecretariaat ophalen.

-        Het verplaatsen van wedstrijden
Neem eerst zelf (tijdig) contact op met de leider van de tegenstander indien je een wedstrijd wilt verplaatsen. Gelieve de nieuw overeengekomen speeldatum en tijd daarna af te stemmen met het wedstrijdsecretariaat (i.v.m. beschikbaarheid velden) via wedstrijdsecretariaat.voetbal@svbsm.nl indien dit een thuiswedstrijd betreft. Vervolgens zal het wedstrijdsecretariaat de KNVB informeren over de gewijzigde speeldatum.

-        Communicatie 
Het meest praktisch is om via een WhatsApp-groep met de (ouders van) spelers te communiceren over aanvangstijden, afmeldingen, afgelastingen etc.

Als bijlagen hebben we een aantal documenten bijgevoegd die je kunnen helpen bij het begeleiden van je team.

Wij wensen je heel veel plezier bij BSM en succes met het te leiden team!!

De Jeugdcommissie

Bijlagen:

Kledingreglement

 1. Ieder voetbalteam krijgt een kledingtas met voldoende clubtenues. De tenues en tas blijven eigendom van BSM. Het tenue bestaat uit een broek, shirt en kousen in de clubkleuren van BSM. De teamleider tekent een uitgifteformulier (met aantallen en maten) voor ontvangst van de tenues van zijn teams. De kledingtas wordt het hele seizoen gebruikt voor het bewaren en het vervoeren van de  tenues.
 2. Wij vragen om de shirts gezamenlijk (in één wasbeurt) te wassen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen.
 3. Na de laatste wedstrijd van het seizoen wordt de kledingtas via de teamleider met complete, schone en onbeschadigde tenues ingeleverd bij de kledingcommissie.
 4. De teamleider zorgt ervoor dat de tenues compleet zijn en blijven. Zoekgeraakte of beschadigde onderdelen van het tenue moeten worden vervangen. Neem voor noodzakelijke vervanging contact op met de kledingcommissie. De kledingcommissie is bereikbaar via email kledingcommissie@svbsm.nl. Verzoek tot vervanging dient uiterlijk voor woensdagavond 21.00 uur plaats te vinden om voor de daaropvolgende zaterdag nieuwe kleding te kunnen ontvangen.
 5. In de contributie zijn de kosten van aanschaf en benodigde vervanging wegens eventuele slijtage en voorkomende wedstrijdschade inbegrepen. Mocht er kleding om een andere reden zijn zoekgeraakt of beschadigd dan is het uitgangspunt dat het team en/of de speler hiervoor verantwoordelijk is. Het gelijke aantal kledingstukken dient te worden ingeleverd wat ook aan het begin van het seizoen wordt verkregen. Voor vervanging in verband met vermissing en/of verwijtbare schade zal de vereniging de volgende vergoeding vragen:
 • Shirt (zowel speler als keeper)                     € 50,00
 • Short (zowel speler als keeper)                    € 12,99
 • Kousen (zowel speler als keeper)                €   9,99
 1. Het clubtenue mag alleen worden gedragen tijdens de officiële wedstrijden of officiële gelegenheden waarbij spelers BSM vertegenwoordigen. Het is dus niet toegestaan de tenues buiten de wedstrijden te dragen. Dus ook niet op trainingen.
 2. De teamtas wordt in het nieuwe seizoen wellicht overgedragen aan een ander team (bijvoorbeeld bij een overstap van de JO11 naar de JO12). Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld namen op de shirts te drukken. 
 3. BSM heeft een eigen kledinglijn. Deze kan besteld worden via onze webshop of direct bij Sport2000 Heemstede. Sponsoring van aanvullende kleding, zoals bijvoorbeeld trainingspakken, tassen en wedstrijdballen is mogelijk inclusief naamsvermelding en BSM logo. Voorwaarde is dat de materialen bij Sport2000 worden aangeschaft en van het merk Masita zijn. Aanschaf van deze materialen kan in overleg met de sponsorcommissie. Zie voor mogelijkheden en contactgegevens ook onze website sponsormogelijkheden teamkleding.

Informatie wedstrijdvormen
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

Speeltijden overige teams heel veld: 
O13: 2x30 minuten, max 15 minuten rust
O14 / O15: 2x35 minuten, max 15 minuten rust
O16 / O17: 2x40 minuten, max 15 minuten rust
O18 / O19: 2x45 minuten, max 15 minuten rust 

Voor meer informatie zie www.knvb.nl

BIJLAGE: VOORBEELD SEIZOEN 20XX/20XX

Welkom in het team OXX-X!

In deze brief lees je belangrijke informatie over de afspraken voor de trainingen en de wedstrijden. Graag willen we met jou en je familie een mooi seizoen beleven. Daarom maken we graag nog een afspraak op ‘datum’, na de eerste thuiswedstrijd bij BSM. 

Wij hebben er zin in !

Groetjes van (namen trainers/ coaches)

Namen plus telefoonnummers coaches/ trainers

 

De belangrijkste info nog even op een rijtje gezet;

Het veld
Veldgrootte, info uit KNVB infographic (zie voorbeeld 6x6 en 8x8) 

De teams
Grootte team plus een keeper, info uit KNVB infographic (zie voorbeeld 6x6 en 8x8)

De speeltijd
We spelen 2 x XX minuten met een korte pauze waarbij we op het veld blijven.
Info uit KNVB infographic (zie voorbeeld 6x6 en 8x8)             

Spelregels
Verwijzing of info uit KNVB infographic (zie voorbeeld 6x6 en 8x8)

De kleding
De kleding zit bij de contributie in. Wij zorgen ervoor dat de eerste speeldag de shirtjes, broeken en sokken aanwezig zijn. Vervolgens zullen wij een was-schema maken. Elke week is iemand anders de aanvoerder en tevens vragen wij zijn/ haar ouders/ verzorgers de kledij te wassen.


Afspraken
Het belangrijkste om een goed team te worden is plezier, lol en dat je met elkaar kunt lachen. Misschien dat je dan zelfs vrienden van elkaar gaat worden. Maar dat plezier komt niet vanzelf, daar moet je iets voor doen. Vandaar dat we jullie alvast een handje helpen door afspraken met elkaar te maken. 

Training
 

De trainers
Tijdens de trainingen hebben de trainers de leiding en zijn ze verantwoordelijk voor alles wat gebeurt tijdens de training. Dit betekent dat de trainers degenen zijn die bepalen wat er gebeurt.

Als de trainer praat is de rest stil.
 

De trainingstijd
De training begint op ‘datum’ van XX.XX - XX.XX uur en op ‘datum’ van XX.XX - XX.XX uur. Zorg dat je uiterlijk 10 minuten voor de starttijd aanwezig bent. Loop vast een rondje zodat je opgewarmd bent (zie warming up onderaan). Train altijd met scheenbeschermers aan.

We hebben het genoegen dat we XX trainers hebben, namelijk:
‘Dag’ door namen trainers
‘Dag’ door namen trainers


Afbellen 
De trainers zijn er voor jullie. Natuurlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kunt komen of dat je ziek bent. Niks is erg maar wel graag even afbellen of een app sturen. Indien er niet wordt getraind en daarvoor niet is afgemeld wordt er minimaal 1 helft wissel gestaan. 

Opruimen
Als we klaar zijn met de training zorgen we ervoor dat alle spullen netjes weer bij elkaar worden gezet, ballen geteld, uit de bosjes gehaald en weer naar het materiaalhok gebracht. 

Warming-up
Aan het begin van elke training doen we een vaste warming-up. Deze kunnen jullie zelfstandig uitvoeren zodat de trainers de oefeningen kunnen uitzetten. Deze warming-up doen we ook voor de wedstrijd.


De wedstrijd
Op wedstrijddagen is het belangrijk dat alles goed verloopt. De leiders zullen veel regelen, maar ook hierbij geldt dat we dit als team samen moeten doen. 

Aanwezig  
Als er een wedstrijd is dienen vooraf een aantal belangrijke zaken te worden geregeld. Het allerbelangrijkste is dat jullie op tijd aanwezig zijn. Voor alle wedstrijden geldt dat je XX minuten voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer/ op de club bent. Als we uit spelen rijden we in principe samen vanaf BSM (teambuilding, gezellig en goed voor het milieu). Als je te laat bent kan het voorkomen dat je een helft in de wissel staat.      

Afwezig/afgelast
Natuurlijk kan het gebeuren dat je een keer niet kunt komen of dat je ziek bent. Niet erg, maar wel afbellen, uiterlijk donderdag voor de wedstrijd. Afgelastingen staan op de site, op VOETBAL.NL app en vervolgens in de Teamapp. 

Vervoer bij uitwedstrijden 
Bij uitwedstrijden rijden we het liefst zoveel mogelijk samen. De ouders regelen dat onderling of rijden gewoon. Mocht je een keer niet gebracht kunnen worden en het meerijden is ook nog niet gelukt, vraag dan aan je ouders om het in de Teamapp te zetten. Dan komt er altijd een oplossing.

Supporters
Het is leuk als ouders, opa’s en oma’s jullie komen aanmoedigen. Ze mogen jullie alleen niet coachen. Dit kan anders verwarring veroorzaken omdat wij andere afspraken hebben gemaakt op de training of in de wedstrijdbespreking. 

Douchen verplicht
Als je flink gesport hebt ben je vies en bezweet. Het is dan ook een verplichting om na een wedstrijd met het gehele elftal te gaan douchen, net als bij de grote clubs. Ook daar word je een team van. Een uitzondering wordt gemaakt voor de dames, die mogen thuis douchen want we hebben geen twee kleedkamers.  Neem dus je handdoek, slippers en zeep/shampoo mee.  

Kleding
Jullie krijgen van de club-sponsor een shirt, broekje en sokken voor de wedstrijd. Zorg ervoor dat na de wedstrijd de kleding weer in de kledingtas wordt gedaan! Verder moeten alle spullen (ballen, kleding, etc.) van het veld worden meegenomen naar de kleedkamer.

Kleedkamer
In de kleedkamer zijn alleen de leiders aanwezig, geen ouders. We zorgen er altijd voor dat we voldoen aan het vier ogen beleid van BSM, er is nooit een volwassene alleen in de kleedkamer.

Als er een wedstrijd is gespeeld is de kleedkamer nadat we ons hebben aangekleed niet meer schoon. Als team zorgen we ervoor dat de kleedkamer schoon is als we weggaan.


Warming up

Voorbereiding:

 • 3 rijen met hoedjes
 • per rij 5 hoedjes met 4 meter er tussen

Let op: Blijf naast elkaar in alle oefeningen en de volgende start als je voorganger bij 1e hoedje is.

 1. Gewoon rustig joggen
 2. Hakken billen
 3. Knie heffen
 4. Zijwaartse kruispassen
 5. Zijwaartse kruispassen, gezicht andere kant op
 6. Knieën van binnen naar buiten
 7. Knieën van buiten naar binnen
 8. Zijwaarts met armen zwaaien (enkels niet raken)
 9. Zijwaarts met armen zwaaien, gezicht andere kant op
 10. Halve sprint naar 2e hoedje en 1 hoedje achteruit, 2 hoedjes vooruit en 1 achteruit
 11. Sprint tot 2e hoedje en uitlopen (3x)
 12. Rekken (tegen hek of elkaar: kuit, bovenbeen en arm schuin boven hoofd diagonaal uitrekken) 

Onze rugnummers voor dit seizoen:

1          “ Doelman”

2           naam speler (-ster)

3           naam speler (-ster)

4          …

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Gedragsregels het convenant "Voetbal met Respect in Haarlem e.o.”:

Bijna alle clubs uit de regio Haarlem hebben het convenant "Voetbal met Respect in Haarlem e.o.” getekend. Hierover wordt binnen BSM gecommuniceerd met de spelers, maar hieronder alvast de gedragsregels in het algemeen, voor spelers en voor ouders die in het convenant staan. De gedragsregels zijn als volgt, lees ze dus even door en gebruik ze in je voordeel.

In het algemeen geldt voor iedereen:

 • respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging
 • de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers
 • keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af
 • heb respect voor eigendommen van anderen en wees aansprakelijk voor door jou aangerichte schade
 • hou je aan de ordemaatregelen in het kader van "alcohol op het sportpark”
 • wees zuinig op de vereniging en de accommodatie
 • spreek anderen aan op ongewenst gedrag
 • verdovende middelen zijn streng verboden

 

Spelers                        

 • kom gemaakte afspraken na
 • toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
 • speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
 • gedraag je sportief in en buiten het veld
 • geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
 • feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
 • scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
 • laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
 • heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
 • toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
 • spreek andere spelers / leden, die zich niet aan de regels houden, correct aan
 • spreek Nederlands zodat iedereen je kan verstaan

 

Ouders

 • wees een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind
 • moedig uw kind en anderen positief aan; u bent zijn/haar grootste supporter
 • respecteer altijd beslissingen van de scheids- en grensrechters (ook als dit moeilijk is)
 • gebruik geen grove taal of discriminerende teksten
 • bemoei u tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen en coach de kinderen zelf niet (dit kan in conflict zijn met de opdracht die de coach/trainers aan de speler hebben meegegeven voor de wedstrijd en veroorzaakt verwarring).
 • respecteer een ieder die bij de wedstrijden zijn betrokken zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden
 • draag de voetbalvereniging positief uit en spreekt anderen zo nodig aan op negatief gedrag
 • wees bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantine dienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!